Return Policy

Politikat dhe proçedurat e kthimit të pajisjeve.

-Koha e kthimit të produktit është 7 ditë prej ditës që pranuat produktin.
-Artikujt qe jane blere me zbritje cmimi, nuk pranohet kthimi i tyre, pervec ne rastin kur ata   kane nje difekt fabrikisht.
-Mund të ktheni produktet me kompaninë e transportit që kemi marreveshje.
 Për këtë do të merni informacion nëpërmjet adreses e-mail.
-Nuk mund të ktheni produktet të cilat janë një përdorimshe dhe produktet të cilat kanë datë   skadimi të shkurtër.
-Mund të ktheni produktet që nuk ju pëlqejnë por nuk mund ti ktheni produktet të cilat i keni   përdorur.
-Produktet e përdorura, produktet e lara, te gërvishtura apo te dëmturara nuk do të pranohen.
-Bashkengjitur ju duhet të shkruani edhe arsyen e kthimit të produktit.
-Produktet që dëshironi ti ktheni duhet të jenë të papërdorura në gjendje sic janë dorëzuar me paketimin origjinal.
-Në rast kthimi të cdo produkti, ju duhet të paguani koston e postës.
-Kthimi i shumës së parave bëhet sipas marrëveshjes me klientin.
Vazhdo